No events found.
Konkurrencer
Lidt om konkurrencer og regler for deltagelse

Klubben indkalder en gang om året billeder til Årets Naturfotograf i Midtfyns Fotoklub, med aflevering på en nærmere fastsat dato i November.

Aflevering i følge nedenstående regler.

 1. Afleveringen er DIGITAL.
 2. Billeder afleveres i følgende format:
  • Jpg
  • Max bredde: 1920
  • Max højde: 1200
 3. Billederne navngives som følger:
  • titel-afleveringsnummer.jpg (f.eks. "En Blomst-001.jpg")
  • Der må ikke benyttes æ,ø,å i navngivningen
  • Afleveringsnummeret udleves ved tilmelding til konkurrencen
 4. Der må max. afleveres 5 billeder.
 5. Der må ikke afleveres billeder der tidligere har deltaget i en anden af klubben konkurrencer - herunder klub og emne konkurrencer
 6. Billedet skal på en naturlig måde skildre vilde dyr, fisk, fugle, insekter eller planter i et for objektet naturligt miljø. Billeder af uberørt landskab kan også deltage.
 7. Der må gerne være menneske skabte elementer i billeder - de skal dog være yderst sekundære og uden betydning for billedet.
 8. Ved aflevering bedømmes alle billeder for om de overholder ovennævnte krav. Bedømmelsen foregår blandt de deltagende fotografer og kan der ikke opnås enighed om et billedes gyldighed bortfalder det fra konkurrencen. Den pågældende fotograf har så mulighed for at fremsende et erstatningsbillede indenfor 1. uge.

Midtfyns Fotoklub

Guldhøj Medborgerhus
Floravej 11
5750 Ringe
Find os i :
Lokale A1

Midtfyn Fotoklub - Korinth Kulturhus - Vinkelvej 6A - Korinth - 5600 Faaborg